A kedvezményezett neve: Dragon Max Kft.
A projekt címe: Munkahelyi képzések támogatása a Dragon Max Kft.-nél
A projekt kezdő dátuma: 2019.08.26.
Tényleges befejezés dátuma: 2021.05.20.
Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00658
A szerződött támogatás összege: 4.086.380 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt keretében 8 fő képzését valósítja meg a pályázó összesen 163 óra képzési időben. Kizárólag saját munkavállalók képzése tervezett. A képzések mindegyike külső képzés. A jelen projekt keretében az alábbi képzések megvalósítása tervezett:

  • A kommunikáció alapjai: A tréningen a résztvevők fejlesztik kommunikációs készségeiket, megismerik és alkalmazzák az alapvető kommunikációs eszközöket és az alapvető kommunikációs stílusokat és az önérvényesítés szintjeit.
  • Konfliktusmenedzsment: A képzésen a résztvevők fejlesztik konfliktuskezelési készségeiket.-Ügyfélorientált viselkedés: Egyre jelentősebb stratégiai versenyelőnnyé válik, mely egy magatartási formát takar.
  • Stresszmenedzsment: A résztvevők megismerik stressz terheltségük szintjüket. A terheltségi szinttől függő stresszkezelő módszerek megismerésével, gyakorlásával, számos segítési technikát sajátítanak el.
  • Első lépések a digitális világba IKER 1: A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetemcia fejlesztése, a digitalis társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitalis eszközök irányában. A résztvevők a képzés végére a mindennapi életben használt digitális eszközeiknek egyszerű funkcióit begyakorolják és önállóan használni fogják.

A projekt megvalósítását egy fő segíti, aki egy személyben ellátja a projektmenedzsmenti és pénzügyi vezetői feladatokat, emellett 1 fő szakmai megvalósító biztosítja a pályázat sikeres megvalósítását.